Wat is VCA?

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu, Checklist Aannemers) omvat een groot aantal handvaten om veilig, op een gezonde en milieuvriendelijke manier te kunnen werken op plaatsen met grote risico’s. Door het volgen  van een VCA cursus kan een werknemer aantonen dat hij over de juiste kennis beschikt van de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast kan een onderneming ook VCA gecertificeerd worden. Een VCA gecertificeerde onderneming kan aantonen dat voldaan wordt aan verplichtingen uit de Arbowet. 

 

VOOR  WIE IS VCA BEDOELD?

In steeds meer branches wordt VCA gevraagd. In eerste instantie was de VCA voornamelijk bedoeld voor de bouw, petrochemie, offschore en elektrotechniek, maar tegenwoordig wordt in veel meer branches de checklist gebruikt.

 

Een persoon kan een VCA certificaat halen, maar een onderneming ook. Het kan zo zijn dat binnen een onderneming alle uitvoerend personeel VCA heeft zonder dat de onderneming zelf VCA gecertificeerd is. Alle medewerkers kunnen dan werken volgens de VCA richtlijnen. Wanneer een onderneming VCA gecertificeerd is, dan zullen er geen mensen werken die niet VCA gecertificeerd zijn. Wanneer een onderneming VCA gecertificeerd is, dan is het certificaat 3 jaar geldig. Wanneer een persoon VCA gecertificeerd is, dan is het certificaat 10 jaar geldig. 

 

WANNEER IS EEN VCA-CERTIFICAAT NODIG?

Een VCA certificaat wordt vaak gevraagd wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd in een omgeving met veel risico. Het gaat vaak om werken op hoogte, industriële reiniging, graafwerkzaamheden, werken met machines, transport, alle werkzaamheden op bouwplaatsen en inspecties.

 

IS VCA VERPLICHT?

Om maar meteen  heel duidelijk te zijn: VCA is geen wettelijke verplichting, maar wel een gestructureerde manier om te kunnen controleren of door opdrachtgevers of nemers wordt voldaan aan wettelijke verplichting. Voor een onderneming is het handig om VCA gecertificeerd te zijn, want men voldoet dan aantoonbaar aan de Arbo wetgeving. Een onderneming is wel verplicht veilig te zijn, maar kan dit ook zonder VCA aantonen. Ook voor werknemers is het geen verplichting. Werkgevers kunnen op hun beurt wel eisen dat je als werknemer over een VCA certificaat beschikt

 

Vanuit C-Port vinden wij veilig werken erg belangrijk. Dat is dan ook de reden dat iedere collega bij C-Port een geldig VCA certificaat dient te hebben.

VCA