Recordoverslag voor North Sea Port

Het havenbedrijf North Sea Port heeft - in zijn eerste jaar als fusiehaven - via zeevaart meer dan zeventig miljoen ton aan goederen overgeslagen. Dat is een stijging van ruim vijf procent ten opzichte van de overslag in 2017 in de twee havens, voor hun fusie. De totale overslag, waarin ook de binnenvaart is meegerekend, nam toe tot 128,3 miljoen ton.

Bijna de helft van de goederenoverslag die North Sea Port in de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen boekt is droge bulk. Die stijgt naar 32,8 miljoen ton. Doordat er weer veel gebouwd wordt, was er meer overslag van zand, grint en bouwmaterialen te zien.

De overslag van natte bulk stijgt naar 20,5 miljoen ton. Dat is te danken is aan een sterke groei van de chemische sector en biodiesel. De containeroverslag via zeevaart kende een sterke groei van zo'n zestig procent. Ook de overslag via de binnenvaart nam toe.

Voorzichtig optimistisch

Over 2019 heeft het havenbedrijf een licht optimistisch gevoel. Tegelijkertijd is er voorzichtigheid door de mogelijke gevolgen van de Brexit en de krimpende economische groei. Zo is de groei aan goederenoverslag vanaf de zomer van 2018 lichtjes afgenomen.

Haven Vlissingen