Maatregelen coronavirus

Het coronavirus heeft inmiddels veel gevolgen voor ons land. De overheid heeft opgeroepen om sociale contacten zo veel mogelijk te beperken en vraagt iedereen om, indien mogelijk, zo veel mogelijk thuis te werken. In verband met deze nieuwe (RIVM) richtlijnen zijn er ook intern bij C-Port bepaalde maatregelen genomen. Dit alles om onze collega's, klanten en sollicitanten de juiste dienstverlening te kunnen blijven bieden waar zij recht op hebben. Op dit moment is er gekozen voor de volgende maatregelen. 

  • Het kantoorteam van C-Port werkt vanaf diverse locaties zodat men niet fysiek met elkaar in contact komt.
  • Alle niet cruciale interne- en externe afspraken zijn op dit geannuleerd en verplaatst naar een latere datum. Onder deze afspraken vallen op dit moment alle beoordelingsgesprekken voor de C-Port collega's, bepaalde afspraken bij klanten en voor alle sollicitanten betreft het kennismakingsgesprekken. 
  • Wat betreft de inzet van onze collega's. Vanuit C-Port staan wij in direct contact met onze klanten en wij vragen je om de regels van de desbetreffende werklocatie te volgen. Heb je vragen? Neem dan contact op met één van de Accountspecialisten. 
  • Voor sollicitanten betekent dit dat je na een sollicitatie niet direct uitgenodigd zal worden voor een fysieke kennismaking bij ons op kantoor. Dit zal eventueel op een later moment gebeuren. Wij voeren momenteel alleen videogesprekken als wij direct concreet iets voor je kunnen betekenen en jij zelf ook per direct beschikbaar bent. 
  • Vanuit C-Port blijven wij nog steeds op zoek naar nieuwe collega's, het vacature overzicht is te vinden via deze link. Hou als sollicitant rekening met een langere procedure. 

Wij zijn een partner van onze klanten en beseffen het belang van de logistiek in Nederland in deze periode. Als laatste willen wij vanuit C-Port onze collega's en alle andere medewerkers in de logistiek bedanken voor de inzet tijdens deze bijzondere periode. 

C-Port