Goederenoverslag stijgt in Rotterdam

In de Rotterdamse haven zijn in het eerste kwartaal van 2019 5,1% meer goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is 123,9 miljoen ton overgeslagen tegen 117,8 miljoen ton in dezelfde periode in 2018. De toename betrof vooral de overslag van containers (+7,3% in TEU, +5,9% in tonnen).

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Het jaar 2019 is uitstekend begonnen met een record overslagvolume in het eerste kwartaal. De kwartaalcijfers bevestigen bovendien dat Rotterdam wederom zijn knooppuntpositie versterkt in de opslag en doorvoer van containers en LNG. Voor het hele jaar houden we vast aan onze prognose dat het overslagvolume in 2019 licht zal groeien.

Containers
De overslag van containers nam in gewicht met 5,9% toe tot 38,0 miljoen ton en in volume met 7,3% tot 3,7 miljoen TEU (standaardmaat voor containers). Deze groei is een voortzetting van de sterke stijging die vorig jaar is gerealiseerd en is vooral het gevolg van een sterke stijging van de transhipment-volumes afkomstig uit Azië met een bestemming elders in Europa. De rederijen die in drie grote allianties varen zien Rotterdam als een belangrijke draaischijf in hun netwerken waardoor steeds meer ladingoverslag wordt geconcentreerd in Rotterdam. De toename van feeder tonnage bleef hierdoor sterk stijgen met 15,1% naar 7,3 miljoen ton. Feederschepen vervoeren containers met intercontinentale lading naar en van andere havens die niet rechtstreeks worden aangelopen door de intercontinentale, zogenoemde deepsea diensten. Ook vindt in Rotterdam steeds meer uitwisseling tussen deepsea diensten plaats, waarmee rederijen meer combinaties tussen laad- en loshavens in Azië en in Europa kunnen aanbieden aan hun klanten. Shortsea overslag, het intra-Europese vervoer, daalde met 7,8% naar 6,9 miljoen ton door minder handel met Rusland en in januari en februari door lagere volumes naar het Verenigd Koninkrijk. Een vergrote onbalans tussen Azië en Europa zorgt voor veel meer lege-containeroverslag waardoor de groei in TEU fors hoger ligt dan die in ton.

C-Port | Haven Rotterdam