Containers helpen Rotterdam aan nieuw overslagrecord

De containeroverslag was de aanjager van de groei met een toename van 4,5% in tonnen tot 149,1 miljoen ton. In twintigvoets eenheden (teu) was er een stijging van 5,7% tot 14,5 miljoen teu. De aan- en afvoer van droog massagoed, waaronder ijzererts, kolen en agribulk, daalde met ruim 3% tot 77,6 miljoen ton. Van nat massagoed werd bijna 212 miljoen ton verwerkt, ruim 1% minder dan in 2017. Het Havenbedrijf verwacht dat de overslag ook dit jaar licht zal toenemen, maar denkt dat de groei in de containersector zal afvlakken. 

Antwerpen
Antwerpen is de laatste jaren echter sneller gegroeid als containerhaven. Ook het afgelopen jaar groeide de Belgische haven iets sterker, al is het verschil met Rotterdam minimaal. In tonnen groeide de overslag van de Schelde-haven met 5,8% tot 130 miljoen ton en in teu’s met 5,5% tot elf miljoen teu. De Antwerpenaren zijn ervan overtuigd dat de containersector de komende jaren sterk zal blijven groeien en zetten alles op alles om zo snel mogelijk een nieuwe containerhaven, het Saeftinghedok, aan te leggen.

Ruwe olie
De overslag van ruwe olie daalde met vier miljoen ton, maar bleef daarmee voor het vierde jaar op rij boven de grens van honderd miljoen ton. De overslag van minerale olieproducten daalde met bijna 2%, vooral als gevolg van de verminderde aan- en afvoer van stookolie. Het overige vloeibare massagoed daalde met iets minder dan een procent tot 28,6 miljoen ton.

De kolenoverslag, die de afgelopen jaren fors terugliep, nam vorig jaar weer toe, met 2,3% tot 26,4 miljoen ton. De havenbeheerder schrijft dat toe aan de ‘ingezette consolidatiestrategie’. De overslag van energiekolen voor elektriciteitscentrales lag op hetzelfde niveau als vorig jaar. De overslag van cokeskolen voor staalproductie steeg door aantrekken van ladingpakketten voor Duitsland. De overslag van ijzererts daalde juist, met 3,6% tot dertig miljoen ton.

Omzet
De omzet van het Havenbedrijf kwam vorig jaar uit op 707 miljoen, vijf miljoen minder dan in het voorgaande jaar. Zowel de inkomsten uit de verhuur van terreinen als uit de havengelden, de twee grote inkomstenbronnen van de havenbeheerder, vielen lager uit dan in 2017. Dat laatste kwam doordat meer kortingen werden verstrekt, bijvoorbeeld voor dubbele aanlopen door containerschepen. Onder de streep resteert een netto-resultaat voor belasting van 254 miljoen euro, bijna vier miljoen meer dan in 2017.

APM