Certificering

Als C-Port zijnde hechten wij veel waarde aan onze certificeringen, daar zijn wij dan ook ieder jaar mee bezig. Toch merken wij nog regelmatig als wij bij nieuwe klanten zitten dat ze daar niet naar vragen of over beginnen, vandaar dat wij het zelf altijd benoemen.

 

Waarom certificering?

Als je als uitzendbureau of detacheringsbureau bent gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm geeft dat de opdrachtgever de zekerheid dat je als bureau de arbeidsrechtelijke verplichtingen nakomt. En dat is belangrijk voor de inlener (opdrachtgever). Want als je als bureau niet aan deze verplichtingen voldoet, dan kan de Belastingdienst de inlener aansprakelijk stellen (ketenaansprakelijkheid). Die inlener kan dan een naheffing of boete krijgen. Dat risico wil je als opdrachtgever niet lopen en dus gaan veel organisaties alleen in zee met een gecertificeerd bureau. Alleen dan is de inlener gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst.

 

In diverse cao’s is zelfs vastgelegd dat bedrijven die onder die cao vallen, uitsluitend personeel mogen inlenen bij bureaus met een NEN-certificering.

 

SNA-register

Juist om deze risico’s te beperken voor inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk is het SNA-keurmerk in het leven geroepen. SNA staat voor Stichting Normering Arbeid.  Het SNA-keurmerk geldt als hét keurmerk voor alle uitzend- en detacheringsondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van de NEN 4400-1 norm verstrekt de SNA het SNA-keurmerk. Elk (volgens de NEN 4400-1 norm) gecertificeerd bureau is opgenomen in het SNA-register. Voordat je als opdrachtgever zaken gaat doen, kan de opdrachtgever (inlener) eenvoudig online checken of het desbetreffende bureau in dit SNA-register is opgenomen. De certificering van C-Port is op te vragen via de volgende link: SNA certificaat.

 

VCU-certificering

Bemiddel je als bureau flexwerkers (collega’s) die ook risicovolle werkzaamheden verrichten of in een risicovolle omgeving werken, dan is het ook verstandig aan de VCU-certificatie te denken. 

 

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Dit is vooral bedoeld voor flexwerkers die werken in fabrieken of op bouwterreinen of (haven)logistieke omgevingen. Meestal ben je als opdrachtgever zelf VCA-gecertificeerd. Als opdrachtgever heb je het gezag en toezicht, ook op de ingehuurde flexwerkers, maar als opdrachtgever kan je wel eisen dat het bureau waar je mee samenwerkt een VCU-certificaat heeft. Dit certificaat geeft aan dat het bureau zich inzet voor een veilige arbeidsomgeving. Ons VCU certificaat is te vinden via de volgende link: VCU certificaat.

 

 

C-Port / SNA VCU VCA