Instroom- en doorstroom havenlogistiek Zeeland

Na maanden aan goede voorbereiding hebben we 3 juni 2021 een cheque overhandigd gekregen van Zeeland in Stroomversnelling. Vanuit projectactiviteiten willen we realiseren dat de instroom en doorstroom van de medewerkers in de havens van Zeeland versterkt wordt, zowel kwalitatief als kwantitatief. De doelstelling van het project is dat er nieuwe (praktijkgerichte)opleidingstrajecten gevormd worden welke aansluiten bij de vraag vanuit de werkgevers. Het consortium bestaat uit 2 werkgevers (C-Port en Havenwerk) en 3 kennisinstellingen (VDAB, Scalda en Helix Learning).

We benutten succesvolle voorbeelden uit andere regio’s met bekende leerelementen, welke echter wel nieuw zijn voor Zeeland en ook verder doorontwikkeld worden op de Zeeuwse situatie. Voor de havens van Antwerpen en Gent doet VDAB bijvoorbeeld soortgelijke trajecten. C-Port weet waar de medewerkers in de havens aan moeten voldoen om uit te plaatsen bij de reguliere werkgevers in de havens van Terneuzen en Vlissingen. Met de ontwikkeling van de opleidingsmodules willen we in de projectperiode nieuwe en huidige medewerkers opleiden voor het werk in de havens in Zeeland. Deze medewerkers stromen door naar een dienstverband of zijn al werkzaam bij C-Port. Doel is om minimaal 30 nieuwe en 40 huidige medewerkers op te leiden voor het werk in de havens in Zeeland. Er wordt een fysieke en praktijkgerichte opleidingslocatie ontwikkeld en ingezet op promotie van werken en leren in de havens van Zeeland

Het officiële persbericht is hier te lezen: https://www.zeeland.nl/actueel/subsidie-voor-oplossen-krapte-arbeidsmarkt

C-Port 1 / subsidie

C-Port 2 / subsidie